Ý Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

THÁNG MƯỜI MỘT
 
– Ý chung: Cầu cho những người cô đơn được cảm thấy Chúa gần gũi và nhận được sự trợ giúp của tha nhân.
 
– Ý truyền giáo: Cầu cho các chủng sinh và tu sĩ trẻ có được những nhà đào tạo tài giỏi và khôn ngoan.

 

 

 

Prayer Eucharist Sacrifice Apostolic work
JoomlaMan