Ý Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

THÁNG CHÍN
 
– Ý chung: Cầu cho những người thiểu năng trí khôn nhận được tình thương yêu và sự trợ giúp cần thiết để sống cho xứng đáng.
 
– Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu, được Lời Chúa thôi thúc, biết phục vụ những người nghèo khổ.

 

 

 

Prayer Eucharist Sacrifice Apostolic work
JoomlaMan