Ý Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng

THÁNG MƯỜI
 
– Ý chung: Cầu xin Chúa ban hoà bình cho những nơi trên thế giới đang bị tàn phá bởi chiến tranh và bạo lực.
 
– Ý truyền giáo: Cầu cho Ngày Thế giới Truyền giáo đánh động mọi tín hữu niềm khát khao và nhiệt tâm mang Tin Mừng đến cho toàn thể thế giới.

 

 

 

Prayer Eucharist Sacrifice Apostolic work
JoomlaMan